Hoe voeg je een appartement toe?

HOPR > Linker navigatiebalk > Instellingen > Kamers

Volg de bovenstaande workflow om in het kamermanagementscherm terecht te komen.

Klik op het potloodpictogram van het gebouw waarvoor je een appartement wilt toevoegen. Hierdoor wordt het gedeelte [gebouwnaam] bewerken weergegeven.

Klik hier op het keuzerondje Appartementengebouw. Hierdoor verandert de knop +Kamer toevoegen in +Afspraak toevoegen.

Klik op de knop +Afspraak toevoegen. Het venster Nieuwe kamer aanmaken wordt geopend.

Voer hier de naam van het appartement in het veld Naam in.

Kies de categorie waarin je dit appartement wilt plaatsen met behulp van de vervolgkeuzelijst Categorie.

Selecteer het gebouw waarvoor dit appartement wordt toegevoegd met behulp van de vervolgkeuzelijst Gebouw.

Kies de verdieping waarop het appartement zich bevindt met behulp van de vervolgkeuzelijst Verdieping.

Voer de naam van de vloersectie in het veld Naam vloersectie in.

Voer op dezelfde manier de naam van de vloersubsectie in het veld Naam vloersubsectie in.

Zodra de vereiste informatie is toegevoegd, klikt u op Opslaan.

Als je deze record wilt opslaan en een andere wilt toevoegen, klik je op de knop Opslaan en doorgaan.