Hoe maak je een activaset?

HOPR > Linker navigatiebalk > Instellingen > Activasets

Volg de bovenstaande workflow om in het scherm Activasets terecht te komen.

Klik op de knop +Een set maken in de rechterbovenhoek. Hierdoor verschijnt het paneel Een nieuwe asset set maken.

Geef de asset set een naam in het veld Naam.

Kies de onderdelen die je in de set wilt opnemen met de vervolgkeuzelijst Een onderdeel toevoegen.

Zodra de selecties zijn gemaakt, klikt u op de knop Opslaan.