Hoe leg je een verloren voorwerp vast?

HOPR > Linker navigatiebalk > Beheer > Verloren voorwerpen

Volg de bovenvermelde workflow om in het scherm Verloren voorwerpen terecht te komen.

Klik op de knop +Maak een nieuw verloren voorwerp in de rechterbovenhoek van het scherm. Dit opent het paneel Een verloren voorwerp maken aan de rechterkant van het scherm.

Hier wordt de informatie over het verloren voorwerp geregistreerd via drie rubrieken: Wat is verloren? (met de details van het verloren voorwerp), Wie heeft het verloren? (details van de persoon die het voorwerp heeft verloren), en Informatie (statusgegevens van het verloren voorwerp).

In de rubriek Wat is verloren? gebruikt u het veld Beschrijving om een beschrijving van het verloren voorwerp op te nemen.

Selecteer de datum waarop het item verloren is gegaan met behulp van de Verloren op datum selector.

Voer eventuele aanvullende informatie in het tekstvak Opmerkingen in.

Ga naar de rubriek Wie heeft het verloren en kies de persoon die het verloren heeft met behulp van de Who dropdown.

Voer de naam van die persoon in het veld Naam in.

Gebruik het veld E-mailadres om het e-mailadres op te nemen van de persoon die het verliest.

Voer het contactnummer van de persoon in het veld Telefoonnummer in.

Gebruik het veld Adres om het adres van de persoon vast te leggen.

Voer de postcode van het gebied van het adres in via het veld Postcode.

Voer in het veld Stad de plaatsnaam in waarin het adres valt.

Voer in het veld Land de naam van het land in op basis van het geregistreerde adres.

Ga naar het informatiegedeelte en selecteer de status van het item met behulp van de Status dropdown.

Voer in het veld Volgnummer het volgnummer van het artikel in.

Gebruik het Tray Number veld om het tray nummer van het verloren item in te voeren.

Kies de kamer waarin het voorwerp is gevonden met behulp van de Waar hebben we het gevonden? dropdown.

Gebruik het keuzemenu Waar hebben we het opgeslagen? om de plaats van opslag van het verloren voorwerp te selecteren.

Klik op de knop +Afbeeldingen toevoegen om eventuele afbeeldingen voor het item uit uw systeemopslag bij te voegen.

Zodra de vereiste selecties zijn gemaakt, klik je op de knop Opslaan. Hierdoor wordt het verloren voorwerp aangemaakt en in het overzicht van verloren voorwerpen geplaatst.