Hoe krijg ik toegang tot de categorieën voor gevonden voorwerpen?

Na succesvolle aanmelding navigeert u naar de linker navigatiebalk.

Klik in het menu uiterst links op Instellingen. Dit opent de lijst met modules die zijn gegroepeerd onder Instellingen.

Klik in deze opties op L&F Categorieën.

Hier worden alle bestaande verloren en gevonden categorieën weergegeven in een tabel met een aantal kolommen, waaronder Naam en Vervaldatum.

Je kunt een specifieke categorie zoeken op naam met het veld Zoeken op naam.

De records kunnen oplopend of aflopend worden gesorteerd met behulp van de vervolgkeuzelijst Naam A tot Z.

Als je op een categorienaam klikt, wordt aan de rechterkant van het scherm het paneel Categorie bewerken geopend, waarin je wijzigingen kunt aanbrengen.