Hoe maak je een bedrijfsmiddel?

HOPR > Linker navigatiebalk > Instellingen > Activa

Volg de bovenstaande workflow om in het scherm Activa terecht te komen.

Klik op de knop +Een bedrijfsmiddel maken in de rechterbovenhoek van het scherm. Dit opent het scherm Maak een nieuwe asset.

Standaard is het type bedrijfsmiddel ingesteld op Eenvoudig bedrijfsmiddel. Je kunt op het keuzerondje Groepsactiva klikken als je een groepsactiva wilt toevoegen.

Voer de naam van het onderdeel in met behulp van het veld Naam.

Kies een afbeelding voor het onderdeel uit je systeemopslag door op de knop +Select Image (Afbeelding selecteren) te klikken.

Gebruik de selectievakjes Is bulk?, Is verbruikbaar?, Is oplaadbaar? en Gebruiken voor eenvoudige taken? om de vereiste selecties te maken voor het bedrijfsmiddel.

Wat is bulkactiva?

Als een goed uniek is, zoals een airconditioner, moet het een serienummer hebben. Je kunt het dan afzonderlijk traceren.

Je kunt er ook voor kiezen om anoniem te adresseren, alleen met het kamernummer. Gewoon instellen als Bulk?

Wat is verbruiksgoed?

Wat betaalbaar?

Voer de product-ID voor het bedrijfsmiddel in het veld Product-ID in.

Gebruik het veld Serienummer om het serienummer van het onderdeel in te voeren.

Voer de activaprijs in het veld Prijs in.

Voer het belastingpercentage op het actief in met het veld Belasting(%).

Gebruik de Tag-vervolgkeuzelijst om tags te koppelen aan het onderdeel dat je toevoegt.

Als je een nieuwe tag wilt aanmaken, voer je gewoon de naam in en klik je op de knop Tag toevoegen.

Zodra de vereiste informatie is ingevuld, klikt u op de knop Opslaan.