Hoe gebruik je de schoonmaakplanner?

HOPR > Linker navigatiebalk > Beheer > Schoonmaakplanner

Volg de hierboven genoemde workflow om op het scherm Cleaning Planner terecht te komen.

Hier wordt het dagelijkse schoonmaakplan voor de datum van vandaag weergegeven. U kunt echter de gewenste datum selecteren met de datumkiezer bovenaan.

Selecteer ook het hotel waarvoor u het schoonmaakplan wilt bekijken met behulp van de hotel dropdown naast de datumkiezer.

Vervolgens zie je een kalenderweergave van de geplande schoonmaakbeurten die zijn gekoppeld aan de gebruikersgroepen. Als je een gebruikersgroep wilt aanmaken, klik je op de knop Snel begeleider aanmaken rechts onder het paneel Gebruikersgroepen.

Vervolgens wordt het venster Attendant aanmaken geopend, waarin u alle gegevens kunt vastleggen voor de attendant die u wilt toevoegen.

Als u verder gaat, kunt u de scroll-links en scroll-rechts toetsen gebruiken om naar het gewenste tijdslot voor de geplande schoonmaak te gaan.

Om de schoonmaakrecords uit de agenda te wissen, klikt u op de knop Wissen.

Als u de planner wilt verversen om de bijgewerkte reinigingsrecords te krijgen, klikt u op de knop Verversen reinigingen.

Door te klikken op de downloadknop in de rechterbovenhoek wordt de inhoud van het schoonmaakplanningsrooster gedownload in een excel-bestand.

Vervolgens worden de schoonmaakrecords opgesomd. De kleurcodering die wordt gebruikt voor de kamernummers in de sectie Overzicht kamers wordt gebruikt om de status van de kamer in deze schoonmaakrecords weer te geven. Bovendien kunt u met een zoekbalk bovenaan zoeken naar een specifieke schoonmaak en wordt naast de zoekbalk het aantal kamers weergegeven dat in elke status valt.

Aan de rechterkant van de reinigingsrecords wordt een paneel weergegeven met de geselecteerde reinigingen, telkens een knop voor het toevoegen van een reiniging en het toevoegen van een leegstaande reiniging.

Als u een reiniging aan een gebruikersgroep wilt toewijzen, sleept u de reinigingsrecord gewoon naar het gewenste tijdslot voor de betreffende gebruikersgroeprij.