Hoe krijg ik toegang tot audits?

Na succesvolle aanmelding navigeert u naar de linker navigatiebalk.

Klik in de lijst met beschikbare modules op Audits. Dit brengt u naar het scherm Audits, waar alle audits zijn onderverdeeld in Auditsjablonen, Openbare Bibliotheek en Antwoorden.

Hier bevat het tabblad Sjablonen alle auditsjablonen in een aantal kolommen, waaronder Auditnaam en Type.

Als u op de naam van een sjabloon klikt, wordt het scherm Edit Audit geopend, waar u de geselecteerde sjabloon kunt bewerken.

Openbare bibliotheek bevat alle audits die door alle gebruikers zijn uitgevoerd. De informatie voor elke audit wordt in tabelvorm weergegeven in verschillende kolommen, waaronder Auditnaam, Aangemaakt door, Wanneer en Laatste bijwerking.

Evenzo bevat het tabblad Antwoorden alle antwoorden die op de auditsjablonen zijn ontvangen. Hier wordt alle relevante informatie getabelleerd in verschillende kolommen, waaronder Auditnaam, Waar, Door, Taken, Score en Wanneer.