Peekin Integratie

Je moet de Hopr Hotel ID naar Peekin sturen

En Peekin geeft je, je Peekin ID

Hoe verkrijg ik de hotel ID en waar stel ik deze in?

Log in op je hopr account en ga dan naar https://hopr.roomchecking.com/market-place

Je ziet dit scherm nadat je op Peekin hebt geklikt:

Voer de peekin-ID in die door peekin is gegeven en sla de wijzigingen op!