Hoe taken exporteren?

HOPR > Linker navigatiebalk > Beheer > Taken

Volg de bovenvermelde workflow om in het scherm Mijn taken terecht te komen.

Kies de taken die u wilt bekijken uit de tabbladen bovenaan het scherm.

Klik op de knop Exporteren in de rechterbovenhoek van het scherm. U ziet dan een aantal dropdowns waarmee u de parameters voor de gegevensexport kunt instellen.

Kies het hotel uit de Hotel dropdown.

Definieer het datumbereik waarvoor u gegevens wilt downloaden met behulp van de datumselectoren Van en Tot.

Kies het formaat van het bestand waarin u gegevens wilt downloaden met behulp van het keuzemenu Bestandsformaat.

Zodra de vereiste selecties zijn gemaakt, klikt u op de knop Downloaden.