Opera OHIP - Hotelconfiguratie

(zie onderaan voor engels)

Etape 1: creatie door Roomchecking van een gebruiker

Merci de nous fournir :

  • l'URL utilisée pour créer les utilisateur (voir la copie d'écran)
  • Eigendomscode
  • de kettingcode (zie hieronder)

Pour mettre en place la connectivité OHIP nous avons besoin de créer un utilisateur API qui aura le droit d'accéder à vos données.

Hiervoor hebben we het URL-adres nodig dat u gebruikt om een nieuwe gebruiker aan te maken.

Ketencode

Etape 2 : vous devez VALIDER la demande reçue par mail

U kunt de aanvraag valideren en controleren of de gebruiker de rechten van WS_ACCESS heeft.

ENGELSE VERSIE

Stap 1: API-gebruiker aanmaken voor kamercontrole

Geef ons de volgende informatie:

  • de URL die wordt gebruikt om de gebruikers aan te maken (zie schermafbeelding)
  • de eigendomscode
  • de Ketencode (zie hieronder)

Om de OHIP-connectiviteit in te stellen moeten we een API-gebruiker aanmaken die toegang heeft tot je gegevens (WS_ACCESS).

Om dit te doen hebben we het URL-adres nodig dat je gebruikt om een nieuwe gebruiker aan te maken

Ketencode

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-2-1024x550.png

Stap 2: je moet de per e-mail ontvangen aanvraag VALIDEREN

Je moet het verzoek valideren door te controleren of de gebruiker WS_ACCESS rechten heeft.

Vorig artikel

Opera Fias